logo

Paigaldus sisaldab elektriühendust!


Teemantpuurimine võimaldab kiiret ning vibratsioonivaba ventilatsiooni-, kanalisatsiooni-, jt. avade puurimist erinevatesse kivimaterjalidesse. Teemantpuuritavad on nii raudbetoon, maakivi, silikaattellis kui teised kivimaterjalid. Puuritavad on nii horisontaalsed, vertikaalsed kui erinevate nurkade all puuritavad avad.

Teostame kuivpuurimist.

Puuravade asukoha märgib tellija.


Enne teemantööde tellimist kontrolli:

Kas tööde teostamiseks on vajalik ehitusprojekt ja ehitusluba.

Planeeritavad tööd ei läbistaks muid asjasse mittepuutuvaid torustikke, kaableid vms.